Thông tin cổ đông / Cổ đông góp vốn

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO công bố : Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000043


Lượt truy cập:01603346