Thông tin cổ đông / Cổ đông góp vốn

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ. Chi tiết theo file đính kèm.

Thông báo giao dịch cổ phiếu.
Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000024


Lượt truy cập:01788491