Thông tin cổ đông / Cổ đông góp vốn

Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. Chi tiết theo file đính kèm.

Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017.
Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000040


Lượt truy cập:01603343