Thông tin cổ đông / Báo cáo thường niên

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LỚN.

Căn cứ vào danh sách cổ đông của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 10/05/2019

Căn cứ vào thông báo của cổ đông cá nhân tới Công ty CP Đầu tư XD Thương mại Dầu khí – IDICO. Chúng tôi xin thông báo đến Quý cổ đông/Khách hàng như sau:

Ông Trần Minh Chính trở thành cổ đông lớn của công ty từ ngày 10/05/2019.

Số lượng cổ phần sở hữu: 4.498.300 CP.

Tương đương 5.43%.

Trân trọng thông báo.

Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000084


Lượt truy cập:01770890