Thông tin cổ đông / Cổ đông góp vốn

Công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ngày 11/9/2018, tại Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn tần, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần thứ hai). Đại hội đã thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội (Chi tiết theo File đính kèm).

Công văn công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2018.

Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000031


Lượt truy cập:01746952