Thông tin cổ đông / Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018
Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000043


Lượt truy cập:01705511