Thông tin cổ đông / Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018. ( 21/01/2019 )

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ ( 29/12/2011 )

Ngày 29/12/2011 Công Ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mai Dầu khí - IDICO: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ.
Xem chi tiết

Bá cáo tài chính quý III năm 2011 ( 24/10/2011 )

Ngày 24/10/2011 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dầu Khí - IDICO, Báo cáo tài chính Quý III năm 2011
Xem chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ( 18/10/2011 )

Ngày 18/10/2011 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dầu Khí - IDICO, báo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
Xem chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ( 12/05/2011 )

Ngày 14/2/2011,Ông Nguyễn Văn Bình- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí IDICO Long Sơn đăng ký mua 50.000 cổ phiếu PXL.
Xem chi tiết
Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000025


Lượt truy cập:01770821