Thông tin cổ đông / Cổ đông góp vốn

Công văn gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. ( 14/06/2018 )

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố công văn: Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Công văn giải trình nội dung ý kiến kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán. ( 24/04/2018 )

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố:Công văn giải trình nội dung ý kiến kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý I năm 2018. ( 20/04/2018 )

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố:Báo cáo tài chính quý I năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2017. ( 19/04/2018 )

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Báo cáo thường niên năm 2017. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Công văn gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. ( 16/04/2018 )

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Công văn gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. ( 13/03/2018 )

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO công bố : Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết
Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000035


Lượt truy cập:01527557