Thông tin cổ đông / Cổ đông góp vốn

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. ( 15/08/2018 )

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. ( 10/08/2018 )

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Công văn xin gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC bán niên năm 2018 đã được soát xét. ( 08/08/2018 )

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Công văn xin gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC bán niên năm 2018 đã được soát xét. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Công văn giải trình việc chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. ( 30/07/2018 )

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Công văn giải trình việc chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm
Xem chi tiết

Công văn xin gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. ( 23/07/2018 )

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Công văn xin gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018. ( 20/07/2018 )

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết
Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000029


Lượt truy cập:01574269