Thông tin cổ đông

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017. ( 30/01/2018 )

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017. ( 19/01/2018 )

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Báo cáo tài chính quý IV năm 2017. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2017. ( 19/10/2017 )

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố thông tin: Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2017. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Công văn giải trình ý kiến kiểm toán BCTC bán niên 30/6/2017. ( 23/08/2017 )

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dầu khí-IDICO công bố: Công văn giải trình ý kiến kiểm toán BCTC bán niên 30/6/2017. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét. ( 14/08/2017 )

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét (cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2017), chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017. ( 31/07/2017 )

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố : Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết
Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000069


Lượt truy cập:01423768