Thông tin cổ đông

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018. ( 19/10/2018 )

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Hội nghị triển khai quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty. ( 15/10/2018 )

Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Công văn về việc giải trình chênh lệch số liệu trước và sau soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018; Ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo Tài chính ( 10/10/2018 )

Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Công văn về việc giải trình chênh lệch số liệu trước và sau soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018; Ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo Tài chính bán niên năm 2018 đã soát xét. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Công bố thông tin về công tác nhân sự. ( 08/10/2018 )

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dầu khí-IDICO công bố thông tin về công tác nhân sự. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét. ( 08/10/2018 )

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Nghị quyết về việc thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. ( 25/09/2018 )

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Nghị quyết về việc thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết
Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000039


Lượt truy cập:01630383