Thông tin cổ đông

Giảm vốn Điều lệ lần 1 tại PVC-Bình Sơn. ( 10/12/2018 )

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố thông tin: Giảm vốn Điều lệ lần 1 tại PVC-Bình Sơn. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Thông tin về Dự án Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP Hồ Chí Minh. ( 07/12/2018 )

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO thông tin về Dự án Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP Hồ Chí Minh. Chi tiết theo file đính kèm
Xem chi tiết

Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh. ( 16/11/2018 )

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Dầu khi - IDICO công bố: Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh. ( 13/11/2018 )

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dầu khí-IDICO công bố thông tin: Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết

Công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu nội bộ. ( 09/11/2018 )

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu nội bộ.
Xem chi tiết

Thông tin về mở rộng hợp tác tác đầu tư. ( 29/10/2018 )

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO thông tin về Mở rộng hợp tác đầu tư. Chi tiết theo file đính kèm.
Xem chi tiết
Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000037


Lượt truy cập:01673274