Dự án công ty / Dự án đã thực hiện

Dự án ngoài hàng rào Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn

KCNLongson

PIV-Long Sơn ứng vốn cho ngân sách Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện dự án và thu hồi vốn ứng trước thông qua việc khấu trừ tiền sử dụng đất của dự án Khu đô thị Chí Linh-Cửa Lấp.

PIV-Long Sơn ứng vốn cho ngân sách Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện dự án và thu hồi vốn ứng trước thông qua việc khấu trừ tiền sử dụng đất của dự án Khu đô thị Chí Linh - Cửa Lấp (65 Ha) và các dự án PIV-Long Sơn được giao làm chủ đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

PIV-Long Sơn đang thực hiện lập QHCT xây dựng 1/500 Khu tái định cư 51 Ha Long Sơn (Gói thầu tỉnh giao PIV-Long Sơn làm chủ đầu tư).

Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000055


Lượt truy cập:01770853