Tin tức & Sự kiện/ Tin công ty

Thông báo về việc mua cổ phiếu quỹ - ( 23/05/2011 )

Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí-IDICO Long Sơn đăng ký mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố HCM.

Nghị quyết về việc mua cổ phiếu quỹ

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ
Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000027


Lượt truy cập:01770823