Tin tức & Sự kiện/ Tin công ty

Thông báo Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 lần thứ hai - ( 11/05/2011 )

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí IDICO Long Sơn kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 lần thứ hai. Để đại hội diễn ra thành công kính đề nghị Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự.

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 lần thứ hai

Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự

Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000032


Lượt truy cập:01770828