Tin tức & Sự kiện/ Tin công ty

Thông báo bán tài sản thanh lý - ( 17/04/2012 )

Hội đồng thanh lý tài sản Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO thông báo đến toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty, các tổ chức cá nhân ngoài Công ty quan tâm, có nhu cầu mua tài sản thanh lý đến làm thủ tục đăng ký mua và xem tài sản thanh lý theo Thông báo đính kèm.

Thông báo bán tài sản thanh lý
Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000035


Lượt truy cập:01649178