Lĩnh vực kinh doanh

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Với các cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Việt Nam và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam là những doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực xây dựng do đó Công ty PIV-Long Sơn xác định xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp là một trong những lĩnh vực hoạt động mang lại sự phát trển bền vững cho công ty.

Các lĩnh vực xây dựng chính của công ty:

- Xây dựng Công trình dân dụng;

- Xây dựng công trình công nghiệp, công trình giao thông (cầu, đường, cống);

- Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị;

- Xây dựng công trình thủy lợi;

- Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước.

CÁC TRANG NỘI DUNG KHÁC:

Kinh doanh bất động sản
Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000018


Lượt truy cập:01788485