THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1BG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ- IDICO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 ( 04/06/2019)

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, chiều ngày 31/5/2019, tại khách sạn Malibu, số 263 đường Lê Hồng Phong, Thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

CÔNG BỐ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 ( 03/06/2019)

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO xin công bố Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019

IMG_641611

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN KHU CN DẦU KHÍ LONG SƠN ( 28/05/2019)

Lãnh đạo Công ty tiếp và làm việc với Công ty MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD. Thực hiện chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo, Công ty đang khẩn trương tập trung toàn bộ nguồn lực để bằng mọi giá đưa các Dự án cốt lõi như Dự án Khu Công nghiệp Dầu khí Long sơn/ Dự án Khu đô thị mới Chí Linh Cửa Lấp tại Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào hoạt động.

Công bố thông tin v/v Cổ đông lớn tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân. ( 22/05/2019)

Căn cứ vào văn bản của cổ đông lớn gửi tới Công ty CP Đầu tư XD Thương mại Dầu khí – IDICO. Chúng tôi xin thông báo đến Quý cổ đông/Khách hàng như sau:

CÔNG BỐ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019. ( 29/05/2019)

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO xin công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000041


Lượt truy cập:01788511