THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Công văn gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. ( 14/06/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố công văn: Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.

Công văn giải trình nội dung ý kiến kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán. ( 24/04/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố:Công văn giải trình nội dung ý kiến kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán. Chi tiết theo file đính kèm.

Báo cáo tài chính quý I năm 2018. ( 20/04/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố:Báo cáo tài chính quý I năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.

Báo cáo thường niên năm 2017. ( 19/04/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Báo cáo thường niên năm 2017. Chi tiết theo file đính kèm.

Công văn gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. ( 16/04/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Công văn gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.

Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000019


Lượt truy cập:01527539