THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng (UV độc lập HĐQT Trần Ngọc Hưng) ( 17/01/2019)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí- IDICO công bố: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng. Chi tiết theo file đính kèm.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. ( 03/01/2019)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. ( 21/12/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết theo file đính kèm.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng. ( 18/12/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí- IDICO công bố: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng. Chi tiết theo file đính kèm.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ. ( 12/12/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ. Chi tiết theo file đính kèm.

Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000061


Lượt truy cập:01689641