THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng. ( 18/12/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí- IDICO công bố: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng. Chi tiết theo file đính kèm.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ. ( 12/12/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ. Chi tiết theo file đính kèm.

Giảm vốn Điều lệ lần 1 tại PVC-Bình Sơn. ( 10/12/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố thông tin: Giảm vốn Điều lệ lần 1 tại PVC-Bình Sơn. Chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin về Dự án Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP Hồ Chí Minh. ( 07/12/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO thông tin về Dự án Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP Hồ Chí Minh. Chi tiết theo file đính kèm

Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh. ( 16/11/2018)

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Dầu khi - IDICO công bố: Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh. Chi tiết theo file đính kèm.

Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000003


Lượt truy cập:01674126