THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin v/v Cổ đông lớn tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân. ( 22/05/2019)

Căn cứ vào văn bản của cổ đông lớn gửi tới Công ty CP Đầu tư XD Thương mại Dầu khí – IDICO. Chúng tôi xin thông báo đến Quý cổ đông/Khách hàng như sau:

CÔNG BỐ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019. ( 18/05/2019)

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO xin công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LỚN. ( 15/05/2019)

Căn cứ vào danh sách cổ đông của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 10/05/2019

Thông báo về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. ( 15/05/2019)

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO xin gửi công bố thông tin Thông báo về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI LOGO CÔNG TY ( 14/05/2019)

Căn cứ vào Nghị quyết Số 29/NQ-HĐQT ngày 17/04/2019 của HĐQT, Cty CP Đầu tư XD Thương mại Dầu khí – IDICO xin thông báo đến Quý cổ đông/Khách hàng từ ngày 16/05/2019 Cty sẽ chính thức sử dụng Logo mới để nhận diện thương hiệu.

Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000067


Lượt truy cập:01770865