THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. ( 12/09/2018)

Ngày 11/9/2018, tại Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn tần, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần thứ hai). Đại hội đã thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội (Chi tiết theo File đính kèm).

Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần thứ nhất. ( 30/08/2018)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO đã triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào lúc 13h30 ngày 29 tháng 8 năm 2018, tại Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh. Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông thì số lượng cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho dưới 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết (chi tiết theo file đính kèm). Do đó Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO sẽ được triệu tập họp lần thứ 2 vào thời gian và địa điểm như sau: Thời gian: 13h30 ngày 11 tháng 9 năm 2018. Địa điểm: Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. ( 10/09/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. ( 10/08/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.

Công văn xin gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC bán niên năm 2018 đã được soát xét. ( 08/08/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Công văn xin gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC bán niên năm 2018 đã được soát xét. Chi tiết theo file đính kèm.

Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000058


Lượt truy cập:01603361