THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. ( 13/03/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO công bố : Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017. ( 30/01/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017. Chi tiết theo file đính kèm.

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017. ( 19/01/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Báo cáo tài chính quý IV năm 2017. Chi tiết theo file đính kèm.

Công bố thông tin: Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2017. ( 19/10/2017)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố thông tin: Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2017. Chi tiết theo file đính kèm.

Công văn giải trình ý kiến kiểm toán BCTC bán niên 30/6/2017. ( 23/08/2017)

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dầu khí-IDICO công bố: Công văn giải trình ý kiến kiểm toán BCTC bán niên 30/6/2017. Chi tiết theo file đính kèm.

Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000016


Lượt truy cập:01450685