THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh. ( 13/11/2018)

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dầu khí-IDICO công bố thông tin: Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh. Chi tiết theo file đính kèm.

Công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu nội bộ. ( 09/11/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu nội bộ.

Thông tin về mở rộng hợp tác tác đầu tư. ( 29/10/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO thông tin về Mở rộng hợp tác đầu tư. Chi tiết theo file đính kèm.

Thông báo tuyển dụng. ( 23/10/2018)

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dầu khí-IDICO : Thông báo tuyển dụng nhân sự. Chi tiết theo file đính kèm.

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018. ( 19/10/2018)

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.

Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000017


Lượt truy cập:01649019