THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 ( 29/01/2019)

Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí -IDICO Thông tin chi tiết như file đính kèm

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 ( 28/01/2019)

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018. ( 21/01/2019)

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Dầu khí-IDICO công bố: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018. Chi tiết theo file đính kèm.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng (UV độc lập HĐQT Trần Ngọc Hưng) ( 17/01/2019)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí- IDICO công bố: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng. Chi tiết theo file đính kèm.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. ( 03/01/2019)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Mã CK
TC
Khớp lệnh
Giá
KL
+/-

THỐNG KÊ

Đang truy cập:00000040


Lượt truy cập:01705508